Muzeum Modlitewnika Polskiego


Muzeum Modlitewnika Polskiego

im. Czcigodnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej w Parznie

 

Muzeum modlitewnika w Parznie zostało założone w 2008 r. przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na miejsce Muzeum przeznaczono starą plebanię, wybudowaną w 1880 r. przez księdza ówczesnego proboszcza Tomasza Świnarskiego. W dworku tym ostatnie trzy lata swego życia spędziła Wanda Malczewska tzn. 1893–1896, gdzie zmarła 25 września.

Inicjatorem, pomysłodawcą i organizatorem była dr Wiesława Piontek z Zofijówki k/Lutomierska. Od jesieni 2010 r. z woli Metropolity Łódzkiego kustoszem został ks. kanonik Tomasz Owczarek – proboszcz parafii Parzno.

„Muzeum modlitewnika” w Parznie jest Oddziałem Muzeum Archidiecezji Łódzkiej.

W ciągu minionych lat zebrano ponad 2500 modlitewników. W pierwszym roku organizacji Muzeum książeczki napływały z kraju i ze świata, jakby rwącym potokiem. Modlitewniki te organizatorka wpisywała do rejestru, nadając każdej oddzielny numer, a ofiarodawcom wysyłała podziękowania z numerem, pod którym znajduje się przekazana książeczka.

Ze względu na bogactwo eksponatów utworzono szereg działów, grupujących modlitewniki według ich osobliwych cech. Bogaty jest zbiór śpiewników, modlitewników pisanych ręcznie oraz modlitewniki broszurowe.

Modlitewniki z Parzna pokazane są na różnych wystawach, np.:

1. na Zamku Królewskim w Piotrkowie Trybunalskim.
Tytuł wystawy: „Historia modlitewnika” (czerwiec, lipiec 2010 r.)

2. w Bibliotece Publicznej w Łomiankach. Tutaj okazją do ekspozycji była pierwsza rocznica poświęcenia Miasta i Gminy Łomianki Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (czerwiec 2012 r.)

3. w Bibliotece Publicznej w Radomiu, z okazji 190 –ej rocznicy urodzin Cz. Sł. Bożej Wandy Malczewskiej (styczeń, luty 2013r.).
Tytuł: „Habent sua fata libelli” („Każda książka ma swoją historię”)

 

Nie sposób nie wspomnieć o znaczącym zbiorze „Obrazków świętych”, które jako „pielgrzymująca wystawa” były pokazane w dziewięciu kościołach Archidiecezji Łódzkiej i Warszawskiej.

Rozpoczęty w czerwcu 2009 roku - Rok Kapłański był inspiracją do nadania wystawie nazwy: „Wierność Chrystusa – Wierność Kapłana”

Wówczas wyeksponowano kilkanaście różnych plansz, nadając im tytuły:

1. Nasi pasterze – obrazki naszych Pasterzy

2. U początku drogi – obrazki prymicyjne (6 plansz)

3. W rocznice święceń – obrazki jubileuszowe księży

4. Maryja Matką kapłanów – obrazki maryjne

5. Kapłaństwo miłość Serca Jezusowego – obrazki Serca Pana Jezusa

6. U końca drogi   – obrazki tzw. pogrzebowe kapłanów

7. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus
wspierająca modlitwą kapłanów – obrazki św. Teresy

 

Wszystkie wystawy tak modlitewników, jak obrazków były opatrzone oddzielną planszą: „Ze zbiorów Muzeum Modlitewnika Polskiego w Parznie”. Organizator: Krąg Czcicieli Sługi Bożej Wandy Malczewskiej.

Dzięki staraniom obecnego księdza kustosza – ks. kan. Tomasza Owczarka, Muzeum zostało poddane generalnemu remontowi, który trwał od sierpnia 2012 do lipca 2013. Gabloty z ekspozycją wstawiono po rocznej przerwie, do pięknie wyremontowanych pomieszczeń. Mimo, że jest jeszcze wiele do zrobienia, Muzeum działa i jest ogrzewane. Było i jest to wielkie wyzwanie!

Wszystkie modlitewniki zostały poddane wstępnemu procesowi konserwacji tzn. zostały odkażone i odgrzybione w komorze fumigacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi.

W minionym czasie Muzeum odwiedziło wiele zorganizowanych pielgrzymek, zwłaszcza jadących lub wracających z Jasnej Góry. Byli odwiedzający indywidualni, jak i pielgrzymki parafialne, także motocyklowe.

We wrześniu 2009 r. Muzeum odwiedził ostatni Prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, który zadumał się zwłaszcza nad książeczkami żołnierskimi podarowanymi przez rodziny żołnierzy II Korpusu Armii gen. Władysława Andersa. Takich modlitewników mamy kilka.

Zostaję z nadzieją, że Muzeum będzie się rozwijało, będzie także inspiracją dla wielu ciekawych inicjatyw, które zostaną zrealizowane.

Wiesława PiontekGaleria