Liturgiczna Służba Ołtarza

Istnieją trzy stopnie przynależności do Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii:

1/ kandydaci – celem tego etapu, który trwa minimum 3 miesiące, jest sprawdzenie wierności Bogu, gorliwości i stałości. Kandydaci są przy ołtarzu wraz z ministrantami i lektorami, lecz nie noszą komży. Przyglądają się starszym kolegom, jak należy służyć. Kandydaci uczestniczą w zbiórkach i spotkaniach na tych samych zasadach, co ministranci.

2/ ministranci – pełnią służbę przy ołtarzu.

a)Ministranci młodsi podają ampułki, dokonują lavabo, dzwonią dzwonkami i uderzają w gong.

b)Ministranci starsi rozkładają kielich i puszki na ołtarzu, trzymają patenę podczas Komunii świętej.

3/ lektorzy – ustanowieni przez biskupa lektorzy wykonują podczas Mszy świętej czytania i modlitwę wiernych.

Przynależność do Liturgicznej Służby Ołtarza jest wyróżnieniem i wielkim zobowiązaniem do życia jak najwierniejszego Bogu, gdyż kandydaci, ministranci i lektorzy są najbliżej wielkich wydarzeń, które dokonują się na ołtarzu. To przecież na ołtarz przychodzi sam Jezus w swoim Ciele i w swojej Krwi pod postaciami Chleba i Wina. On jest wśród nas i pragnie, by Jego wielka miłość była odwzajemniana.


Chór parafialny

Najstarsi parafianie twierdzą, iż w parafii Parzno chór parafialny istniał chyba od początków istnienia Parafii. Nikt jednak nie potrafi już określić dokładnej daty jego powstania. Nieliczni żyjący, byli członkowie chóru wspominają czasy sprzed II Wojny Światowej. Organistą i kapelmistrzem był wtedy pan Feliks Janicki, a proboszczem parafii ks. Jan Grotkiewicz. Przerwę w życiu chóru i zamknięcie bram kościoła spowodowała wojna. Tuż po jej zakończeniu w roku 1945 chór powrócił do życia, a przewodniczył mu pan Witczyk. Nie było wtedy organów, w kościele była fisharmonia, próby chóru odbywały się na starej plebanii bez akompaniamentu muzyki.

Kolejnymi upamiętnionymi osobami prowadzącymi chór parafialny są:

  • pan Feliks Wieczyński,
  • pan Lipiński,
  • pan Szczerba,
  • pan Chruściel,
  • od 1967 do 2003 roku pan Stanisław Niedzielski (pan Niedzielski był organistą Parafii Parzno przez 36 lat, a do chóru parafialnego wstąpił w 1939 roku - mając 17 lat),
  • od 2003 do 20.02.2008 roku pan Czesław Terkalski,
  • i obecnie pan Jakub Daroch.

Tak więc, historia sięga czasów przedwojennych i wielu pokoleń

Obecnie grupa liczy 25 osób. Spotkania odbywają się praktycznie co tydzień i z dumą należy przyznać, że nie było w Parafii uroczystości bez udziału chórzystów.

"Poprzez śpiew chcemy dać z siebie wszystko, aby okazać wielką wdzięczność Bogu i głębokie przywiązanie do kościoła."